PROTINGA IR GRAŽI ARCHITEKTŪRA

Architektų įmonės „Dalis erdvės“ turtas, kurį siūlome savo klientams, – tai per kelių dešimtmečių raidos laikotarpį sukaupta patirtis. Ši patirtis įgyta įgyvendinant įvairiausios paskirties ir masto architektūrinius projektus – pradedant individualių namų statyba, privačių erdvių formavimu ir kūrimu, baigiant visuomeninės paskirties, valstybinės ir istorinės svarbos objektais: gamybos įmonėmis, teismais, poilsio ir pramogų kompleksais. Mūsų kūrybinės ir kasdieninės veiklos filosofija – kurti savo klientams protingą ir gražią architektūrą. Protinga – tai funkcionali, praktiška, išliekamąją vertę turinti architektūra, lanksčiai derinanti kainų variantus su užsakovo galimybėmis bei pageidavimais. Graži – tai aukščiausius architektūros standartus ir užsakovo individualią saviraišką jungiantys architektūriniai sprendimai. Vienas pagrindinių mūsų bendrovės principų – nuolatinis bendravimas su užsakovais. Viešosios reklamos beveik nenaudojame, nes iš patirties žinome, kad geriausia reklama yra įgyvendinti projektai, rekomendacijos ir patikimų pažįstamų ratas. Nuoširdžiai kviečiame į tą būrį įsijungti ir Jus. Kreipkitės ir mūsų specialistai pasistengs, kad visi Jūsų lūkesčiai taptų gražia realybe.

UAB „Dalis erdvės“ savo veiklą architektūros ir projektų valdymo rinkoje pradėjo 1995 metais. Mūsų bendrovės pagrindinė specializacija – kompleksiniai architektūros projektai, jų valdymas bei konsultacinė veikla. Įmonės įkūrėjas, vadovas ir idėjinis lyderis – architektas Astijus Taujanskas.

PROFESIONALUMAS IR KOMPETENCIJOS

Mūsų specialistų profesionalumą bei įmonės teikiamų paslaugų kokybę patvirtina turimi kvalifikacijos atestatai ir atitinkami sertifikatai.
Bendrovės „Dalis erdvės“ specialistų turimi kvalifikacijos atestatai (išduoti „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“) leidžia projektuoti visų kategorijų gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus bei susisiekimo komunikacijas. Projektuojame pastatų konstrukcijas ir inžinerines sistemas: elektrotechnikos , vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujų, šilumos gamybos ir tiekimo. Taip pat rengiame pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatai suteikia teisę mūsų įmonės specialistams rengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus.
Įmonės specialistų kvalifikacija leidžia eiti ypatingų statinių projekto dalies vadovų ir ypatingų statinių projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų pareigas.

Įmonei „Dalis erdvės“ yra suteiktas Vadybos sistemos sertifikatas (išduotas DNV GL Business Assurance, Finland OY/AB), patvirtinantis, kad vadybos sistema įmonėje atitinka vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015 bei Aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatas (išduotas DNV GL Business Assurance, Finland OY/AB), patvirtinantis, kad vadybos sistema įmonėje atitinka aplinkosaugos vadybos sistemos standartą ISO 14001:2015. Šie sertifikatai galioja visuomeninių, gamybinių, gyvenamųjų pastatų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, projektų valdymui, projekto vadovo veiklai.

APIE MUS KALBA SKAIČIAI

26+

GAMYBINIAI PASTATAI

72+

RENOVACIJOS

135+

GYVENAMIEJI PASTATAI

18+

APŽELDINIMAS

128+

VISUOMENINIAI PASTATAI

105+

INTERJERAS

48+

PAVELDOSAUGOS OBJEKTAI

36+

SMULKIOJI ARCHITEKTŪRA

LAIMĖTI KONKURSAI

2008 metai
1 vieta – UAB „Lietuvos sanatorija“ atviras darbų pirkimo konkursas
UAB „Lietuvos sanatorija“ V. Kudirkos g. 45, Druskininkuose, projektuojamo penkių žvaigždučių viešbučio architektūrinių sprendimų pateikimas

2011 metai
1 vieta – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atviras konkursas
Veliuonos kultūros namų pastato techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra

2013 metai
1 vieta – Druskininkų savivaldybės administracijos atviras konkursas
Keleivinio keltuvo iš kurorto centro į slidinėjimo areną įrengimas įskaitant techninio projekto parengimą ir projekto vykdymo priežiūra

2014 metai
1 vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atviras konkursas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto Eivenių g. 2, Kaune, statybos projektas

2015 metai
1 vieta – Kauno rajono savivaldybės administracijos atviras konkursas
Horizontalaus keleivinio lynų kelio Zapyškis – Kulautuva su keleivių įlaipinimo – išlaipinimo terminalu techninio projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra

2019 metai
1 vieta – Lietuvos jūrų muziejaus atviras konkursas
Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms

2020 metai
1 vieta – VšĮ Kauno klinikinės ligoninės atviras konkursas
Vaikų poliklinikos ir mokymo patalpų įrengimas VšĮ Kauno klinikinės ligoninės (gydymo paskirties) pastate

2022 metai
1 vieta – Nacionalinės teismų administracijos atviras konkursas
Kauno apylinkės teismo pastatų Laisvės al. 103 ir Gruodžio g. 12, Kaunas, viešųjų erdvių optimizavimas