Architektai
PAVELDOSAUGINIO OBJEKTO PROJEKTAS
© Darius Tarėla
© Darius Tarėla

1. Duomenų rinkimas, esamos situacijos analizė, reikalingų prieš-projektinių pasiūlymų atlikimas.

© Darius Tarėla

2. Projektinių pasiūlymų atlikimas.

© Darius Tarėla

3. Specialiųjų reikalavimų gavimas.

© Darius Tarėla

4. Tvarkybos darbų techninio projekto parengimas ir tvarkomų, tvarkomųjų statybos darbų leidimų išėmimas.

© Darius Tarėla

5. Tvarkomųjų darbų bei tvarkomųjų statybos darbų projektų vykdymo priežiūra.